نغمه های انتظار منتظران حضرت مهدی (عج) http://yosofefateme.mihanblog.com 2018-10-18T14:34:01+01:00 text/html 2018-08-12T18:18:06+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی اولین اجلاس سراسری فعالان مهدوی برگزار شد http://yosofefateme.mihanblog.com/post/166 <font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(108, 117, 125); font-size: 16px; text-align: justify;">اولین اجلاس سراسری فعالان مهدوی به همت مجمع راهبردی اندیشه مهدوی در مرکز همایش های حرم مطهر رضوی با حضور مدیران موسسات برتر مهدوی و اندیشمندان این حوزه برگزار شد.</span> </font><div><font face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/05/2031162411181851981101162311611873120920117132.jpg" alt="ابراهیم رئیسی"></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;">اولین اجلاس سراسری فعالان مهدوی به همت مجمع راهبردی اندیشه مهدوی در مرکز همایش های حرم مطهر رضوی با حضور مدیران موسسات برتر مهدوی و اندیشمندان این حوزه برگزار شد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;">این اجلاس با سخنان حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان دبیر مجمع راهبردی اندیشه مهدوی آغاز شد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;">حجت الاسلام پناهیان در این همایش با اشاره به کاربردی بودن موضوع مهدویت گفت: اگر مفاهیم ظهور از زندگی ما خارج شود، تبدیل به مفهوم تشریفاتی می شود که مانع استفاده کاربردی از این مفهوم است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;">وی با انتقاد از اینکه گاهی بالندگی در مفاهیم مهدویت که از جانب برخی ارائه می‌شود، مشاهده نمی‌شود: اندیشمندان علاوه بر صیانت از اندیشه مهدوی باید تلاش کنند تا این مفهوم حرکتی رو به جلو داشته باشد و بتواند مشکلات زندگی امروز را مرتفع کند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-size: 16px; text-align: justify;">پناهیان تاکید کرد: هر گاه توانستیم مفاهیم مهدوی را به زندگی امروز مردم پیوند بزنیم، آنگاه توانستیم</span></font></div> text/html 2018-07-17T03:15:19+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی مسابقه فرهنگی خط حزب الله 138 http://yosofefateme.mihanblog.com/post/163 <font face="Mihan-Koodak"><span class="HmatchMatn" style="line-height: 40px; font-weight: 700; font-size: 12px; text-align: right;">متن مسابقه:&nbsp;<br></span><span class="matchMatn" style="word-break: break-word; font-size: 15px; display: inline-block; width: 650px; line-height: 22px; text-align: right;">مهلت شرکت در مسابقه 3مرداد ماه می باشد.<br>بعد از پایان مسابقه، قرعه کشی انجام و به برندگان از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.</span> </font><div><span class="matchMatn" style="word-break: break-word; display: inline-block; width: 650px; line-height: 22px; text-align: right;"><ol type="1" class="Questions" style="counter-reset: li 0; margin-top: 5px; margin-right: 5px; list-style-type: arabic-indic;"><li class="item DGItem " id="q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220" style="font-size: 12px; font-family: Mihan-Koodak; list-style-type: none; counter-increment: li 1; position: relative;"><div class="question" style="font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 23px;">پرسش اول: سیاست پیشنهادی وزارت خارجه آمریکا به کاخ سفید برای مقابله با ایران در کدام گزینه ذکر شده است؟&nbsp;</div><form class="form_q" action="https://eform.aqr.ir/Portal/Home/" id="q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220" style="line-height: 2;"><div><label for="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_1"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_1" value="1" style="font-size: 12px;">1.گسترش فساد اداری</label></div><div><label for="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_2"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_2" value="2" style="font-size: 12px;">2.ایجاد جنگ داخلی</label></div><div><label for="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_3"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_3" value="3" style="font-size: 12px;">3.سیاست اصلاح اسلام</label></div><div><label for="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_4"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_ABF9D8D3_1203_4C64_82FE_168B4FAD2220_4" value="4" style="font-size: 12px;">4.تضعیف نظامی</label></div></form></li><li class="item DGAlt " id="q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75" style="font-size: 12px; font-family: Mihan-Koodak; list-style-type: none; counter-increment: li 1; position: relative;"><div class="question" style="font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 23px;">پرسش دوم: تأثیر شیطان در دستگاه محاسبه انسان از چه طریق صورت می گیرد؟&nbsp;</div><form class="form_q" action="https://eform.aqr.ir/Portal/Home/" id="q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75" style="line-height: 2;"><div style=""><label for="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_1"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_1" value="1" style="font-size: 12px;">1.تهدید</label></div><div style=""><label for="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_2"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_2" value="2" style="font-size: 12px;">2.اختیار</label></div><div style=""><label for="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_3"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_3" value="3" style="font-size: 12px;">3.تطمیع</label></div><div style=""><label for="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_4" style=""><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75_4" value="4" style="font-size: 12px;">4.گزینه 1و3</label></div></form></li><li class="item DGAlt " id="q_81EEBB4F_F7E5_4A06_A3C2_B5A967D50B75" style="list-style-type: none; counter-increment: li 1; position: relative;"><div style=""><a href="http://opizo.me/jtyUxe" target="_blank" title="لینک شرکت مسابقه فرهنگی خط حزب الله 138"><font size="4">لینک شرکت&nbsp;مسابقه فرهنگی خط حزب الله 138</font></a></div></li></ol></span></div> text/html 2018-07-16T18:20:55+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی مسابقه فرهنگی خط حزب الله 137 http://yosofefateme.mihanblog.com/post/164 <font face="Mihan-Koodak"><span class="HmatchMatn" style="line-height: 40px; font-weight: 700; font-size: 12px; text-align: right;">متن مسابقه:&nbsp;<br></span><span class="matchMatn" style="word-break: break-word; font-size: 15px; display: inline-block; width: 650px; line-height: 22px; text-align: right;">مهلت شرکت در مسابقه 27تیر ماه می باشد.<br>بعد از پایان مسابقه، قرعه کشی انجام و به برندگان از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.</span> </font><div><span class="matchMatn" style="word-break: break-word; font-size: 15px; display: inline-block; width: 650px; line-height: 22px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div><span class="matchMatn" style="word-break: break-word; font-size: 15px; display: inline-block; width: 650px; line-height: 22px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><table width="100%" id="tblListForm" style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><tbody><tr><td></td><td align="left"></td></tr></tbody></table><div id="SearchResults" class="MainUpdatePanel" style="font-size: 12px;"><ol type="1" class="Questions" style="counter-reset: li 0; margin-top: 5px; margin-right: 5px; list-style-type: arabic-indic;"><li class="item DGItem " id="q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A" style="list-style-type: none; counter-increment: li 1; position: relative;"><div class="question" style="font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 23px;">پرسش اول: سفارش رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) به مسئولین در قراردادهای بین المللی در کدام گزینه ذکر شده است؟&nbsp;</div><form class="form_q" action="https://eform.aqr.ir/Portal/Home/" id="q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A" style="line-height: 2;"><div><label for="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_1"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_1" value="1" style="font-size: 12px;">1.تاکید بر منافع ملی</label></div><div><label for="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_2"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_2" value="2" style="font-size: 12px;">2.حـمـایـت از مـبـارزات حـق طـلبـانـه</label></div><div><label for="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_3"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_3" value="3" style="font-size: 12px;">3.پرهیز از عجله و شتابزدگی در امور</label></div><div><label for="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_4"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_EF64EC12_37CB_4628_A01E_FB9777274F4A_4" value="4" style="font-size: 12px;">4.حفظ انسجام و شنیده شدن یک صدا از دولت</label></div></form></li><li class="item DGAlt " id="q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491" style="list-style-type: none; counter-increment: li 1; position: relative;"><div class="question" style="font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 23px;">پرسش دوم: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) سپردن کار به خارجی ها چگونه باید باشد؟&nbsp;</div><form class="form_q" action="https://eform.aqr.ir/Portal/Home/" id="q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491" style="line-height: 2;"><div style=""><label for="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_1"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_1" value="1" style="font-size: 12px;">1.وقتی به کلی از امکانات داخلی مأیوس شدیم، سراغ دیگران برویم</label></div><div style=""><label for="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_2"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_2" value="2" style="font-size: 12px;">2.سپردن کار با توجه به بد قولی ها در حد اضطرار باشد</label></div><div style=""><label for="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_3"><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_3" value="3" style="font-size: 12px;">3.می توان در حل مسائل اقتصادی به آنها اعتماد کرد</label></div><div style=""><label for="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_4" style=""><input class="new-radio" data-em="1" name="opt" type="radio" id="opt-q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491_4" value="4" style="font-size: 12px;">4.گزینه 1و2</label></div></form></li><li class="item DGAlt " id="q_CB4F4A45_D797_434D_B3EA_61FCDC43C491" style="list-style-type: none; counter-increment: li 1; position: relative;"><div style=""><a href="http://opizo.me/7Xz6fY" target="_blank" title="مسابقه فرهنگی خط حزب الله 137">لینک شرکت در مسابقه&nbsp;مسابقه فرهنگی خط حزب الله 137</a></div></li></ol></div></font></span></div> text/html 2018-07-16T04:52:55+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی مسابقه کتابخوانی حدیث کرامت http://yosofefateme.mihanblog.com/post/162 <h4 class="justify single-lid" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 5em 2em; font-family: iranyekan, iransans, tahoma, arial; font-weight: 500; color: rgb(94, 94, 94); font-size: 1.4em; text-align: justify; line-height: 2;">واحد مسابقات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت مسابقه کتاب‌خوانی "حدیث کرامت" را برگزار می‌نماید.</h4><div><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(94, 94, 94); font-family: iranyekan, iransans, tahoma, arial; font-size: 16.8px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">زمان شروع مسابقه : 22 تیر 1397</span></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(94, 94, 94); font-family: iranyekan, iransans, tahoma, arial; font-size: 16.8px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">مهلت شرکت در مسابقه: 1397/4/22 لغایت 1397/5/5</span></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(94, 94, 94); font-family: iranyekan, iransans, tahoma, arial; font-size: 16.8px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="color: rgb(121, 85, 72); font-size: 14px; font-weight: 500; background-color: rgb(255, 193, 7);">جوایز مسابقه: اعزام به عتبات عالیات، مشهد مقدس و قم مقدسه</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(94, 94, 94); font-family: iranyekan, iransans, tahoma, arial; font-size: 16.8px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="font-size: 16.8px; font-weight: 400;">&nbsp;در نظر داشته باشید که هر کاربر باتوجه به شماره ملی فقط قادر به یک بار شرکت در این مسابقه است</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(94, 94, 94); text-align: justify;"><a href="http://opizo.me/aItgi6" target="_blank" title="لینک شرکت در مسابقه کتابخوانی حدیث کرامت"><font size="5"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="font-weight: 400;">لینک شرکت در مسابقه</span></span><span style="text-align: center;">&nbsp;کتابخوانی حدیث کرامت</span></font></a></p></div> text/html 2018-06-10T13:53:41+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی خواب اقا را ببین! http://yosofefateme.mihanblog.com/post/161 <font size="4" face="Mihan-IransansLight">شاگردی از استادش پرسید:</font><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چه کاری انجام دهم که خواب امام زمان (عج) رو ببینیم؟</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">استاد در خواب گفت: شب یک غذای شور بخور، آب نخور و بخواب.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">فردا شاگرد از استادش گلایه کرد که: استاد دیشب دائم خواب آب می دیدم!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خواب دیدم بر لب چاهی آب می دیدم!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب می نوشم،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در ساحل رودخانه ای مشغول...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">استاد تبسمی کرد&nbsp; و گفت: تشنه آب بودی خواب آب دیدی،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تشنه امام زمان(عج) بشو تا خوابش رو ببینی.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خدایا به حق این روزهای آخر ماه رمضان ما را تشنه دیدار مولایمان آقا امام زمان(عج) قرار بده.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اللهم عجل لولیک الفرج</font></div> text/html 2018-05-30T18:57:40+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی شب بخیر آقا جان ... http://yosofefateme.mihanblog.com/post/160 <font face="Mihan-Iransans" size="4">همتا هم نداری که&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">وقت نبودنت به دلم وعده بدهم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">شاید "مثلش" را پیدا کنم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">آقای بی همتای من بیا</font></div> text/html 2018-05-29T14:51:29+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی بخشا مابقی غیبت یار را http://yosofefateme.mihanblog.com/post/159 <font face="Mihan-Yekan" size="5">دست هامان را</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">بیا بالا بگیریم وقت افطار</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">گردنی کج، حالتی زار</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">با خدای خود بگوییم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">ای خدای حی ستار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">جان زهرایت ببخشا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">مابقی غیبت یار</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">اللهم عجل لولیک الفرج</font></div> text/html 2018-05-28T09:31:24+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی سهم سفره افطار ما کن http://yosofefateme.mihanblog.com/post/157 <font face="Mihan-Yekan" size="4">آقاجان</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">کمی عطر نگاهت را</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">فقط یک لحظه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">سهم سفره افطار ما کن</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">که از آن</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">ما شویم سرمست عشق حضرت حق</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">اللهم عجل لولیک الفرج</font></div> text/html 2018-05-27T13:35:00+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی یازده روز که در هجر تو سر شد آقا http://yosofefateme.mihanblog.com/post/158 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">یا صاحب الزمان(عج)</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">((ثلث ماه رمضان)) بی تو سپر شد آقا</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">عمر ما بود که دور از تو هدر شد آقا</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">چه شود این رمضان وصل شما پا بدهد؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">یازده روز که در هجر تو سر شد آقا</font></div></div> text/html 2018-05-27T09:32:05+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی از شمام قبول باشه، عاقبت به خیر بشی http://yosofefateme.mihanblog.com/post/156 <font face="Mihan-Koodak" size="4"> اگه سر سفره افطار به کسی که کنارت نشسته بگی:</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">روزه ات قبول باشه، اون چی جواب میده؟؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">حتما میگه از شمام قبول باشه و ممنونم کلی بهت محبت می کنه.</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">حالا اگه سر سفره افطار سرت رو بالا گرفتی و به امام زمان (عج) گفتی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">آقا جون روزه ات قبول باشه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">مطمئن باش آقا هر جوابی بدن، دعاشون در حقت مستجابه.</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">من سر سفره افطار می گم آقا جون روزتون قبول باشه و</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;امید دارم آقاجون روزتون قبول باشه و</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;امید دارم به اینکه آقا بفرمایند؛</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">از شمام قبول باشه، عاقبت به خیر بشی</font></div><div><br></div> text/html 2018-04-10T19:26:20+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی ماجرای کمک امام زمان (عج) به زن تازه مسلمان http://yosofefateme.mihanblog.com/post/153 <h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">امام زمان (عج) در صحرای عرفات به زن تازه مسلمانی که گم شده بود کمک کرد.</span></h2><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Koodak"><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;">یکی از هم‌وطنان ایرانی یک سال در ایام محرم به انگلستان سفر کرده بود. یک روز که به منزل یکی از دوستان دعوت شده بود وقتی وارد حیاط منزل شد، با تعجب دید که آنجا نیز بساط دیگ و آتش و نذری امام حسین (علیه‌السلام) برپاست، همه پیراهن مشکی بر تن کرده و شال عزا به گردن آویخته و عزادار حضرت سید الشهداء اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) هستند. در این میان متوجه یک زوج جوان که خیلی عاشقانه در مجلس امام حسین (علیه‌السلام) فعالیت می‌کردند، شد و وقتی از حال آن‌ها جویا شد، متوجه شد که آن دو مسیحی بوده‌اند و مسلمان شده‌اند و هر دو پزشک هستند. مرد متخصص قلب و عروق و زن هم فوق تخصص زنان.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;">برایش جالب بود که در انگلستان، برخی از مردم این طور عاشق&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اهل بیت (علیه‌السلام)</span>&nbsp;باشند و مخصوصاً دو پزشک مسیحی، مسلمان شوند و با این شور و حال و با کمال تواضع در مجلس&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">امام حسین (علیه‌السلام)</span>&nbsp;نوکری کنند. کمی نزدیک‌تر رفت، با آن زن تازه مسلمان شروع به صحبت کردن نمود و از او پرسید که به چه علت مسلمان شده و علت این همه شور و هیجان و عشق و محبت چیست؟، او گفت: «درست است، شاید عادی نباشد، اما من دلم ربوده شده، عاشق شدم و این شور و حال هم که می‌بینی به خاطر محبت قلبی من است.» از او پرسید: «دلربای تو کیست؟ چه عشقی و چه محبتی!؟»</p></font></span></div> text/html 2018-04-02T04:30:02+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی تمام سیزده معصوم چشمشان به در است http://yosofefateme.mihanblog.com/post/154 <font face="Mihan-Nassim" size="4">مهدی جان (عج)!</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">آقای من سلام...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">سیزده به دَر یعنی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">تمام سیزده معصوم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">چشمشان به در است</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا تو بیایی مولای من!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اللهم عجل لولیک الفرج</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بحق زینب کبری (س)</font></div> text/html 2017-12-02T20:54:31+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی از کجا عاشق شدم http://yosofefateme.mihanblog.com/post/149 <font face="Mihan-Koodak" size="4">حرف هایم&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">باز تکراری شده</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">واژه ای تازه نمی یابم</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">بگویم عاشقم...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">از کجا عاشق شدم</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">این را نمی دانم ولی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">عشق تو در تار و پودم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ریشه دارد تا ابد...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">سلام آقا</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ببخشید که</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">سلامم</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">شد فراموش</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">زبان عشق</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">حرفم را نکرد گوش</font></div> text/html 2017-11-27T21:03:59+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی آغاز ولایت عهدیت آقا مبارک http://yosofefateme.mihanblog.com/post/151 <font face="Mihan-Yekan" size="4">آغاز ولایت عهدیت آقا</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">مبارک</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">نسیم بوی مهدی می وزد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">امشب سحرگاه<br></font><div><div><br></div></div></div> text/html 2017-11-04T21:45:35+01:00 yosofefateme.mihanblog.com مهدی خادمی سلام علیکم یاصاحب الزمان (عج) http://yosofefateme.mihanblog.com/post/148 <img src="http://static.tele-wall.ir/static/messages/s512_download_434314492_240657.jpg" alt=" <br> <br><br> طبقه بندی: <a href=" post="" category="" 5"="" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);"><div><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 14px; text-align: justify;">سلام علیکم یاصاحب الزمان (عج)</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; text-align: justify;">��قطعا شما در مسیر پیاده‌روی‌اربعین حضور دارید</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; text-align: justify;">��چشمان بی‌لیاقتم توفیق دیدن جمال نورانی شما را ندارد:</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; text-align: justify;">☀️ السلام علیک یا طلعة الرشیده</span></font> </div>